Eesmärk, et Saaks Parem!

Saagu Parem Võru edendab vabatahtlikku tegevust, vahendab heategevust ja lahendab loovalt ühiskonnas tekkinud kitsaskohti.

Miks panustada Saagu Parema tegevusse?

TOETUS,
HEATEGEVUS

Vahendame heategevust ja aitame lahendada ühiskonna kitsaskohti. Edendame tervislikke eluviise.

KESKKOND,
TAASKASUTUS

Peame taaskasutus toetuspoodi. Kutsume inimesi säästlikult tarbima. Võtame vastu esemeid taaskasutusse.

ANDE JA ENESE
ARENDAMINE

Saad läbi keskuse tegevuse ennast teostada. Tule korralda ise või osale õpitubades.

KOOSTÖÖ,
VABA, SÕLTUMATU

Teeme koostööd erinevate teiste MTÜde ja ettevõtetega. Suhtleme aktiivselt KOVidega. Oleme isemajandavad. Tulu teenime läbi toetuspoe.

Anneta aega

  • Tule panusta läbi Sinu enda poolt valitud ja meie poolt pakutud tegevuse.
  • Kogu tegevus on koordineeritud vabatahtlike äpi kaudu (VÄPP).
  • Garanteerime, et sinu töö saab registreeritud, tunnid kokku loetud ja hiljem tunnustatud.
  • Ole osa sõprus- ja kogukonnast.
  • Vahendame tunnet, et Sinu teost on saanud miskit paremaks.
Anneta aega

Anneta raha

  • Tule too oma seisma jäänud esemed taaskasutusse. Asjadel on rahaline väärtus. Suuname sinu annetused toetuspoodi müüki.
  • Külasta toetuspoodi!
    Müügist saadud tuluga toetad keskust. Päevatulust 10% liigub otse edasi teistesse aktiivsetesse heategevuskampaaniatesse.
  • Tule püsiannetajaks.
Anneta raha