Saagu Parem on loodud ühe lihtsa eesmärgiga – et saaks parem! Oma tegemistes juhindume mõtteviisist, et tehes ja toimetades tõstame iseenda ja kogukonna heaolu. Saagu Parema kogukonnakeskus on koht, kus iga huviline saab võimaluse end arendada ja isiksusena kasvada, leiab erinevaid tegevusi mõtestatuks vaba aja veetmiseks ning saab ka teisi aidata.

Saagu Parema teekond tänaseni on olnud päris pikk. Juba 10 aastat tagasi kerisid Piret ja Kristel käised üles ning otsustasid Võrumaa lastele appi tulla. Võrumaa Lastekaitseühingu ridades toimetades tõid nad koolivaheaegadel lasteni sooja toidu ja korralikud riided, mis teistes peredes enam kasutust ei leidnud.

4 aastat hiljem mõistsid nad, et suurema probleemi lahendamiseks on vaja teha rohkemat, kui üksikuid tulekahjusid kustutada. Selleks, et aidata lapsi, on eeskätt vaja aidata nende vanemaid. Tuli mõistmine, et heategijatel oleks jõudu aidata ja abivajajatel julgust abi vastu võtta, on eneseareng ja tasakaalukus väga olulisel kohal. Sel hetkel otsustasid nad kaasa minna Siiri Sisaski üleskutsega ning lõid MTÜ Saagu Valgus Võrumaa. Toonaseks hüüdlauseks oli „Tehes head leiad head“, mis polnud pelgalt sõnakõlks, sest varem või hiljem tuleb tehtud heategu Sinuni tagasi.

Saagu Parem loodi 2018. aasta novembris, kui Piret ja Kristel olid jõudnud arusaamani, et on taas aeg uued väljakutsed vastu võtta ja kogukonnakeskus uuele tasemele viia. Uue Saagu Parema kaks kõige olulisemat väärtust on sõltumatus ja avatus. Kogukonnaliikmed on oma valikutes vabad tegema ja toimetama viisil nagu nad ise parimaks arvavad. Keskus teenib oma tulu ise, tänu millele ei ole ka piiranguid selle kulutamise osas. Saagu Parema keskus on avatud kõikidele soovijatele nii Võrust kui kaugemalt – nad on paindlikud liikmete, tegevuste ja sündmuste osas. Teistest sarnastest MTÜ-dest eristabki Saagu Paremat just meie paindlikkus ja võime kiiresti muudatusi ellu viia.

Kõige uhkemad oleme oma nime üle, millel oli omapärane saamislugu. Kogukonnaliikmete seas oli ja on levinud hüüdnimi „Saagukas“, mis tähendas, et nimeosa Saagu peab kindlasti alles jääma. Kui Pireti käest küsiti, mida ta sooviks oma tegevusega muuta, vastas ta, et ta tahaks, et saaks parem. Nii kujuneski keskuse hüüdlause „…et saaks parem!“ ning nimi Saagu Parem. Niivõrd lihtne, aga samas tähendusrikas!

Kõige õnnestunumaks sündmusteks võib kindlasti arvata Saagu Parema jõulupeod. Jõuluaeg on tihe annetuste aeg, mistõttu me ei dubleeri kingitusi teiste organisatsioonidega. Oleme arvamusel, et pigem teeme vähem kinke, aga see-eest kvaliteetsemaid. Lisaks tahame levitada uskumust, et kui Jõuluvana elab Põhjanabal, siis päkapikud, või nagu ise armastame öelda – parempikud, elavad Võrumaal. Saaguka parempikud teevad parema tuleviku nimel tööd iga päev ja aasta läbi.

Meie kõige suuremaks tulevikueesmärgiks on edendada vabatahtliku töö tegemist. Soovime, et vabatahtlikuna tehtud töö väärtus tõuseks ja eriti ametikohtadel, mis on riigipalgal. Vabatahtlik töö tuleks kaardistada ja peaks olema oluline lisaväärtus tööturul. Seetõttu oleme arendamas vabatahtlike platvormi VAAB, mis toimiks vabatahtliku passina, kus on kirjas tehtud tööd ja panustatud aeg. Meie unistus on öelda, et Võrumaal tehakse aasta jooksul miljon tundi vabatahtlikku tööd. Selleks on vaja ehitada toimiv ja ühiskasutatav süsteem, mille kallal me igapäevaselt töötame.

Saagu Parem on koht, kuhu tulevad kokku inimesed, kes soovivad veeta oma aega heas seltskonnas ja teha midagi, millest oleks kasu nii endale kui teistele. Siin saad jagada oma muresid ja rõõme, realiseerida oma ideid ja teha päris asju!

Saagukas näeme!