Meie missioon ja visioon

Saagu Parema visioon on olla kogukonna edendaja ning tõsta inimeste teadlikkust olulistel teemadel nagu puhas keskkond, tervislikud eluviisid ja sotsiaalne vastutustundlikkus.

Saagu Parema missioon on edendada elu Lõuna-Eestis. Saagu Parem:

  • on vahelüliks organisatsioonide ja üksikisikute kokku toomisel;  
  • loob võimalused kogukonnaliikmete enda initsiatiivi ja teotahte arendamiseks pakkudes ruume ja korraldades erinevaid koolitusi ning sündmusi;
  • teeb teavitustööd kogukonna heaolu edendavatel teemadel, milleks on keskkonna säästmine, taaskasutamine, vabatahtliku töö populariseerimine ning inimese väärtustamine.

Saagu Parema põhiväärtusteks on: 

Loomevabadus -  väärtustame vabadust loovaks mõtlemiseks ja tegutsemiseks.

Avatud – väärtustame avatust uutele ideedele ning inimestele.

Koostöö – väärtustame koostööd eraettevõtetega, kohalike omavalitsustega ning üksikisikutega.

Sotsiaalne vastutustundlikkus – väärtustame heategevust ja vabatahtlikku tööd.

Taaskasutus, keskkonna säästlikkus – väärtustame säästvat elustiili ja puhast keskkonda.

Terviseedendus – väärtustame tervislikke eluviise ja elurõõmu.

Partnerid

Partnerid aitavad meie organisatsiooni tegevuse jätkusuutlikusele kaasa. Partnerite väärtused ühtivad meie omadega. Saame olla näiteks erinevatele õppeasutustele praktikabaasiks - nt müügitöö, turundus, kogukonnapraktika, sotsiaaltöö, meediakajastus, käsitöö.
Oleme avatud koostööle. Kirjuta saaguparem@gmail.com või helista +372 5052802

Projektid ja dokumendid

Majandusaasta aruanne 2016
Majandusaasta aruanne 2017
Põhikiri